[PHẦN I] Định Mức Lao Động – Tầm quan trọng của Định Mức Lao Động

Đăng bởi HR MART vào lúc 26/06/2020

Tác giả: Nguyễn Vân Nghĩa

Một trong những nội dung có thể nói là quan trọng bậc nhất trong Quản trị nhân sự (QTNS) đó là định mức lao động. Định mức lao động (ĐMLĐ) có thể nói là cái gốc, là cơ sở để tính toán và đưa ra các thông số trong các chính sách nhân sự một cách đúng, hợp lý và khoa học.

Ảnh: onblick.com

  • Làm thế nào 1 doanh nghiệp có thể lập kế hoạch nhân sự và xác định định biên một cách hợp lý, đúng đắn mà không có công tác định mức lao động tốt?
  • Làm thế nào 1 hệ thống đánh giá giá trị công việc có thể chỉ ra được chính xác mối tương quan về giá trị của các thành tố trong của 1 vị trí công việc, hay tương quan về giá trị của vị trí công việc này so với các vị trí công việc khác trong nội bộ doanh nghiệp nếu không có công tác định mức lao động?
  • Làm thế nào doanh nghiệp có thể xác định chính xác các mốc trong thang bảng lương, các đơn giá trong hệ thống lương khoán, lương sp nếu không có định mức?
  • Làm thế nào trong hệ thống quản lý hiệu suất, doanh nghiệp có thể giao mục tiêu sản xuất kinh doanh cho nhà lao động một cách hợp lý, khả thi nếu không có định mức lao động?
     

Hay tóm lại, nếu không có định mức, các con số kia về bản chất chỉ là mò mẫm, đoán mò.

Mọi người có thể thấy vô số bài giảng liên quan về xây dựng hệ thống lương, đánh giá giá trị công việc, xây dựng hệ thống đánh giá, lập kế hoạch định biên … chỉ cho chúng ta phải làm gì, tuân thủ nguyên tắc nào, trình tự các bước ra làm sao… tuy nhiên cái gốc của vấn đề đó là đưa ra các thông số hợp lý trong các chính sách, chế độ, phương pháp đó, là định mức lao động, thì lại quá ít nguồn chỉ cho chúng ta.

Vai trò của định mức thể hiện như thế nào?

Định mức giúp cải tiến quy trình, tăng năng suất lao động, hạ giá thành --> tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp một cách bền vững.

Định mức giúp nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, xây dựng chiến lược của doanh nghiệp; định mức lao động đưa ra các thông số về số lượng, chất lượng lao động, từ đó cung cấp cơ sở cho công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp về kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chi phí đãi ngộ.

Định mức tạo cơ sở quan trọng để tổ chức lao động khoa học: rà soát, cải tiến quy trình thực hiện công việc, phân bổ lao động vào các vị trí công việc, xác định tiêu chuẩn nhà lao động cho các vị trí công việc …một cách hợp lý.

Định mức tạo cơ sở cho giao mục tiêu, quản lý hiệu quả công việc, vận hành hệ thống đãi ngộ theo mức độ đóng góp của nhà lao động --> nâng cao động lực, hiệu quả công việc và mức độ gắn kết của nhà lao động.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav